top of page

URBANISM

    Urbanismul și amenajarea teritoriului  are în vedere și găsirea modalităților de implementare (analize, studii, metode și practici, previziuni) care permit adoptarea de măsuri în vederea reducerii și eliminării unor consecințe negative asupra mediului.  Imaginile aeriene pot fi folosite pentru a  realiza ortofotoplanuri necesare pentru analizele și studiile  urbanistice.  

    Vă puteam realiza și modele tipărite ale unor zone de interes din cadrul localităților.

    Vă recomandăm următoarele servicii pentru acest domeniu de activitate:

     Avantaje:

  • monitorizarea periodica a construcțiilor

  • analiza automata pentru identificarea schimbărilor                                                                           din teren (construcții noi, demolări,                                                                                                                                        construcții schimbate)

  • localizarea modificărilor pe harta

  • reducerea timpului necesar pentru verificările din teren

  • partajarea rezultatelor pe internet și posibilitatea (acces online la rezultate)

  • posibilitatea de adnotări pe imagini accesibile de către un grup de useri

curso20180912 (2).jpg
bottom of page